Công nhân ngoại tỉnh ở lại Bắc Giang dịp lễ 2.9 để đảm bảo chống dịch

Công nhân bước qua máy quét kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc trong các KCN ở Bắc Giang. Ảnh: H.A.
Công nhân bước qua máy quét kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc trong các KCN ở Bắc Giang. Ảnh: H.A.
Công nhân bước qua máy quét kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc trong các KCN ở Bắc Giang. Ảnh: H.A.
Lên top