Công nhân ngoại tỉnh gặp khó khi vào Đồng Nai làm việc

Xét nghiệm cho công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trước khi vào làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm cho công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trước khi vào làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm cho công nhân một doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trước khi vào làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top