Công nhân nghi ngộ độc khí: Khuyến cáo Cty không nhập nguyên liệu có chất độc hại

Công nhân đi làm tại công ty Giày da Lợi Tín (Lập Thạch- Vĩnh Phúc). Ảnh: Tô Thế
Công nhân đi làm tại công ty Giày da Lợi Tín (Lập Thạch- Vĩnh Phúc). Ảnh: Tô Thế
Công nhân đi làm tại công ty Giày da Lợi Tín (Lập Thạch- Vĩnh Phúc). Ảnh: Tô Thế
Lên top