Công nhân ngành Hoá chất có 1.229 sáng kiến làm lợi hàng chục tỉ đồng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Trần Văn Thuật (đầu tiên bên trái) và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (đầu tiên bên phải) trao phần thưởng cho các cá nhân. Ảnh: N.Sơn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Trần Văn Thuật (đầu tiên bên trái) và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (đầu tiên bên phải) trao phần thưởng cho các cá nhân. Ảnh: N.Sơn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Trần Văn Thuật (đầu tiên bên trái) và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (đầu tiên bên phải) trao phần thưởng cho các cá nhân. Ảnh: N.Sơn
Lên top