Công nhân ngại… yêu vì tăng ca, làm thêm

Một xóm trọ của CN nam tại KCN Bắc Thăng Long. Họ ít có thời gian để tìm hiểu người khác giới nên lúc rảnh chỉ biết tụ tập tán gẫu để giết thời gian. Ảnh: LẠI HƯƠNG. (Ảnh minh họa)
Một xóm trọ của CN nam tại KCN Bắc Thăng Long. Họ ít có thời gian để tìm hiểu người khác giới nên lúc rảnh chỉ biết tụ tập tán gẫu để giết thời gian. Ảnh: LẠI HƯƠNG. (Ảnh minh họa)
Một xóm trọ của CN nam tại KCN Bắc Thăng Long. Họ ít có thời gian để tìm hiểu người khác giới nên lúc rảnh chỉ biết tụ tập tán gẫu để giết thời gian. Ảnh: LẠI HƯƠNG. (Ảnh minh họa)
Lên top