Công nhân muốn thưởng Tết bằng tiền hơn là hiện vật

Người lao động muốn thưởng Tết bằng tiền thay vì bằng hiện vật. Ảnh minh họa.
Người lao động muốn thưởng Tết bằng tiền thay vì bằng hiện vật. Ảnh minh họa.
Người lao động muốn thưởng Tết bằng tiền thay vì bằng hiện vật. Ảnh minh họa.
Lên top