Công nhân muốn thủ tục hành chính thuận lợi hơn

CNLĐ phát biểu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
CNLĐ phát biểu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI