Vụ tạm thu 10% tiền trợ cấp thôi việc của người lao động ở Công ty PouYuen:

Công nhân mong muốn không phải đóng thuế với khoản trợ cấp thôi việc

Chị Phạm Thị Lùng - nhân viên tạp vụ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - mong muốn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền trợ cấp thôi việc của công ty chi trả cho chị để bớt khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Phạm Thị Lùng - nhân viên tạp vụ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - mong muốn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền trợ cấp thôi việc của công ty chi trả cho chị để bớt khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Phạm Thị Lùng - nhân viên tạp vụ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - mong muốn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền trợ cấp thôi việc của công ty chi trả cho chị để bớt khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top