Công nhân mong muốn công đoàn hỗ trợ phòng chống COVID-19

Dịp nghỉ lễ này, chị Đào Ngọc Lê ở lại phòng trọ tại thôn Sáp Mai (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hải Lâm
Dịp nghỉ lễ này, chị Đào Ngọc Lê ở lại phòng trọ tại thôn Sáp Mai (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hải Lâm
Dịp nghỉ lễ này, chị Đào Ngọc Lê ở lại phòng trọ tại thôn Sáp Mai (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hải Lâm
Lên top