Công nhân mong con sớm được trở lại học bình thường, không học online

Cháu Doãn Ngọc Xuân Phương - con anh Doãn Quý Chung (công nhân Công ty Cổ phần in số 7) - đang ôn bài, chuẩn bị quay trở lại học online. Ảnh: Đức Long
Cháu Doãn Ngọc Xuân Phương - con anh Doãn Quý Chung (công nhân Công ty Cổ phần in số 7) - đang ôn bài, chuẩn bị quay trở lại học online. Ảnh: Đức Long
Cháu Doãn Ngọc Xuân Phương - con anh Doãn Quý Chung (công nhân Công ty Cổ phần in số 7) - đang ôn bài, chuẩn bị quay trở lại học online. Ảnh: Đức Long
Lên top