Công nhân môi trường: "Những ngày này, chúng tôi vất vả hơn cửu vạn"

Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc gấp mấy lần khi rác bị ùn ứ. Ảnh: Tú Quỳnh
Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc gấp mấy lần khi rác bị ùn ứ. Ảnh: Tú Quỳnh
Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc gấp mấy lần khi rác bị ùn ứ. Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top