Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7.2021. Ảnh: M.Hương
Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7.2021. Ảnh: M.Hương
Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7.2021. Ảnh: M.Hương
Lên top