Công nhân lo lắng tiền bảo hiểm xã hội bị mất trắng

Công nhân tập trung phản ánh tình trạng Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ tiền bảo hiểm. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân tập trung phản ánh tình trạng Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ tiền bảo hiểm. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân tập trung phản ánh tình trạng Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 nợ tiền bảo hiểm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top