Công nhân lên sân khấu biểu diễn văn nghệ cho công nhân xem

Các tiết mục đậm “chất công nhân”, có tiết đội chọn đồ theo màu quần áo trong công xưởng lên sân khấu
Các tiết mục đậm “chất công nhân”, có tiết đội chọn đồ theo màu quần áo trong công xưởng lên sân khấu
Các tiết mục đậm “chất công nhân”, có tiết đội chọn đồ theo màu quần áo trong công xưởng lên sân khấu
Lên top