Công nhân lao động vì môi trường

Nhiều công nhân lao động ngày hàng vẫn thầm lặng giữ gìn sạch đẹp đường phố, môi trường. Ảnh: PV
Nhiều công nhân lao động ngày hàng vẫn thầm lặng giữ gìn sạch đẹp đường phố, môi trường. Ảnh: PV
Nhiều công nhân lao động ngày hàng vẫn thầm lặng giữ gìn sạch đẹp đường phố, môi trường. Ảnh: PV
Lên top