Công nhân lao động về quê nghỉ lễ 30.4: Ở nhà để phòng dịch

Anh Hà Doãn Du nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi về quê nghỉ lễ. Ảnh: NVCC
Anh Hà Doãn Du nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi về quê nghỉ lễ. Ảnh: NVCC
Anh Hà Doãn Du nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi về quê nghỉ lễ. Ảnh: NVCC
Lên top