PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

Công nhân lao động Nghệ An tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương đất nước

Công đoàn Nghệ An tôn vinh nữ cán bộ công đoàn xuất sắc. Ảnh: PV
Công đoàn Nghệ An tôn vinh nữ cán bộ công đoàn xuất sắc. Ảnh: PV
Công đoàn Nghệ An tôn vinh nữ cán bộ công đoàn xuất sắc. Ảnh: PV
Lên top