Công nhân lao động miền Trung sẵn sàng cho ngày bầu cử

Niêm yết danh sách cử tri ở một điểm bầu cử có nhiều công nhân lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Niêm yết danh sách cử tri ở một điểm bầu cử có nhiều công nhân lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Niêm yết danh sách cử tri ở một điểm bầu cử có nhiều công nhân lao động tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top