Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân lao động làm gì dịp nghỉ lễ dài ngày?