Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân lao động hưởng ứng phòng, chống virus Zika