Công nhân làm xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập

Anh Mohamet Ali chuẩn bị chạy thêm Grab sau giờ làm việc. Ảnh Nam Dương. Ảnh: NAM DƯƠNG
Anh Mohamet Ali chuẩn bị chạy thêm Grab sau giờ làm việc. Ảnh Nam Dương. Ảnh: NAM DƯƠNG
Anh Mohamet Ali chuẩn bị chạy thêm Grab sau giờ làm việc. Ảnh Nam Dương. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top