Cuộc sống người lao động trước tác động của dịch COVID-19:

Công nhân làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống

Chị Đỗ Thị Nhung - công nhân Công ty may ABC (xã Thiệu Dương, Thanh Hoá) - ngoài làm việc tại công ty còn tranh thủ giúp việc theo giờ kiếm thêm thu nhập. 
Ảnh: NVCC
Chị Đỗ Thị Nhung - công nhân Công ty may ABC (xã Thiệu Dương, Thanh Hoá) - ngoài làm việc tại công ty còn tranh thủ giúp việc theo giờ kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NVCC
Chị Đỗ Thị Nhung - công nhân Công ty may ABC (xã Thiệu Dương, Thanh Hoá) - ngoài làm việc tại công ty còn tranh thủ giúp việc theo giờ kiếm thêm thu nhập. Ảnh: NVCC
Lên top