Công nhân lái xe buýt nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Lên top