Công nhân lại ngóng những chuyến xe Công đoàn

“Chuyến xe Công đoàn” của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đưa công nhân lao động về quê ăn Tết năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng
“Chuyến xe Công đoàn” của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đưa công nhân lao động về quê ăn Tết năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng
“Chuyến xe Công đoàn” của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đưa công nhân lao động về quê ăn Tết năm 2020. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top