Công nhân khu phong toả mong lương ngừng việc

Công nhân KCN Quang Châu (Bắc Giang) chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: PV
Công nhân KCN Quang Châu (Bắc Giang) chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: PV
Công nhân KCN Quang Châu (Bắc Giang) chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: PV
Lên top