Công nhân khu công nghiệp yên tâm hơn khi rút tiền ở cây ATM

Công nhân yên tâm rút tiền hơn nhờ có bảo vệ trông giữ xe miễn phí. Ảnh: Phương Quỳnh
Công nhân yên tâm rút tiền hơn nhờ có bảo vệ trông giữ xe miễn phí. Ảnh: Phương Quỳnh
Công nhân yên tâm rút tiền hơn nhờ có bảo vệ trông giữ xe miễn phí. Ảnh: Phương Quỳnh
Lên top