Công nhân khu công nghiệp tránh ngồi đối diện khi ăn để phòng COVID-19

Lên top