Công nhân khu công nghiệp phòng dịch: Cẩn thận không bao giờ thừa

Chị Nguyễn Thị Thương - công nhân Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long) giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tăng cường sức đề kháng cho bản thân nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: M.Phương
Chị Nguyễn Thị Thương - công nhân Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long) giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tăng cường sức đề kháng cho bản thân nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: M.Phương
Chị Nguyễn Thị Thương - công nhân Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Khu công nghiệp Thăng Long) giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tăng cường sức đề kháng cho bản thân nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: M.Phương
Lên top