Công nhân khu công nghiệp - khu chế xuất: Nan giải vì con nghỉ hè!

Con công nhân đang thuê phòng tại Khu Nhà trọ công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) bắt đầu nghỉ hè từ tháng 6.2019. Ảnh: H.A
Con công nhân đang thuê phòng tại Khu Nhà trọ công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) bắt đầu nghỉ hè từ tháng 6.2019. Ảnh: H.A
Con công nhân đang thuê phòng tại Khu Nhà trọ công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) bắt đầu nghỉ hè từ tháng 6.2019. Ảnh: H.A
Lên top