Công nhân khu công nghiệp Hà Nội sẵn sàng cho phương án “3 tại chỗ”

Bà Xoan luôn sẵn sàng để vào Công ty thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: NVCC
Bà Xoan luôn sẵn sàng để vào Công ty thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: NVCC
Bà Xoan luôn sẵn sàng để vào Công ty thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: NVCC
Lên top