Công nhân khu công nghiệp được đảm bảo an toàn trong khi bầu cử

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm về các đại biểu ứng cử. Ảnh: Lương Hạnh
Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm về các đại biểu ứng cử. Ảnh: Lương Hạnh
Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm về các đại biểu ứng cử. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top