Công nhân khu công nghiệp: Bớt khẩu phần để giúp đồng bào bị lũ lụt

Công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đưa hàng đến giúp đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Ảnh: N.N
Công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đưa hàng đến giúp đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Ảnh: N.N
Công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đưa hàng đến giúp đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Ảnh: N.N