Công nhân khu công nghiệp bắt đầu trở lại làm việc, ổn định cuộc sống

Nhiều công nhân bắt đầu đi làm trở lại. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều công nhân bắt đầu đi làm trở lại. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều công nhân bắt đầu đi làm trở lại. Ảnh: Bảo Hân
Lên top