Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long hào hứng đi bầu cử

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm về các đại biểu ứng cử. Ảnh: Lương Hạnh.
Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm về các đại biểu ứng cử. Ảnh: Lương Hạnh.
Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã có mặt từ sớm để tìm hiểu thêm về các đại biểu ứng cử. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top