Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

Công nhân khó khăn hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh.
Công nhân khó khăn hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh.
Công nhân khó khăn hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh.
Lên top