doanh nghiệp và công đoàn chủ động triển khai phòng, chống COVID-19

Công nhân không chủ quan trước nguy cơ dịch COVID-19

Sát khuẩn trước khi vào làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh). Ảnh: Trí Dũng
Sát khuẩn trước khi vào làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh). Ảnh: Trí Dũng
Sát khuẩn trước khi vào làm việc tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (Trà Vinh). Ảnh: Trí Dũng
Lên top