Công nhân khó khăn vì COVID-19: Công đoàn nhanh chóng vào cuộc

Công nhân khó khăn đến lấy gạo và dầu ăn miễn phí tại chương trình ATM gạo ở tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân khó khăn đến lấy gạo và dầu ăn miễn phí tại chương trình ATM gạo ở tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân khó khăn đến lấy gạo và dầu ăn miễn phí tại chương trình ATM gạo ở tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Ảnh: Bảo Hân
Lên top