Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công nhân khiếu nại Cty ép đi làm xa: Yêu cầu Cty bố trí NLĐ trở lại làm công việc cũ

Ông Dũng và bà Bình đưa ra bằng chứng bị Cty gây khó dễ vì bảo vệ người lao động. Ảnh: PV
Ông Dũng và bà Bình đưa ra bằng chứng bị Cty gây khó dễ vì bảo vệ người lao động. Ảnh: PV