Công nhân KCN với nỗi lo thực phẩm, giao thông không an toàn