Công nhân hỏi- cán bộ công đoàn trả lời: Việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa đã được quy định