Công nhân hỏi - cán bộ công đoàn trả lời: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần