CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGUYỄN ĐÌNH KHANG:

Công nhân hãy yên tâm vì luôn có Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: VIỆT LÂM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: VIỆT LÂM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: VIỆT LÂM
Lên top