Công nhân hào hứng tham gia Phiên chợ công nhân tại Đà Nẵng