Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Công nhân Công ty Phong Mậu (Thủy Nguyên, Hải Phòng) rộn ràng sản xuất ngày đầu năm. Ảnh Mai Dung
Công nhân Công ty Phong Mậu (Thủy Nguyên, Hải Phòng) rộn ràng sản xuất ngày đầu năm. Ảnh Mai Dung
Công nhân Công ty Phong Mậu (Thủy Nguyên, Hải Phòng) rộn ràng sản xuất ngày đầu năm. Ảnh Mai Dung
Lên top