Công nhân gắng gượng chống thất học cho con

Dù cuộc sống còn thiếu thốn, chị Vũ Thị Hoà - công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội - nói sẽ lo cho các con học hành tử tế. Ảnh: Đỗ Phương
Dù cuộc sống còn thiếu thốn, chị Vũ Thị Hoà - công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội - nói sẽ lo cho các con học hành tử tế. Ảnh: Đỗ Phương
Dù cuộc sống còn thiếu thốn, chị Vũ Thị Hoà - công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội - nói sẽ lo cho các con học hành tử tế. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top