Hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020)

Công nhân gác chắn học tập theo gương Bác Hồ

Anh Dương Văn Kiên (thứ tư, từ phải sang) nhận bằng khen của cấp trên. Ảnh: CĐ ĐSVN cung cấp
Anh Dương Văn Kiên (thứ tư, từ phải sang) nhận bằng khen của cấp trên. Ảnh: CĐ ĐSVN cung cấp
Anh Dương Văn Kiên (thứ tư, từ phải sang) nhận bằng khen của cấp trên. Ảnh: CĐ ĐSVN cung cấp
Lên top