ĐƯỜNG SẮT - KHÔNG CHỈ NỖI LO TỤT HẬU - Kỳ 1:

Công nhân đường sắt thi nhau bỏ việc

Công nhân sửa chữa đường sắt ga Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân sửa chữa đường sắt ga Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân sửa chữa đường sắt ga Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top