Công nhân được nhận 1 triệu đồng/người cho bữa ăn “3 tại chỗ”

Tổng công ty và Công đoàn Hanosimex tổ chức "3 tại chỗ" cho người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: CĐDMVN
Tổng công ty và Công đoàn Hanosimex tổ chức "3 tại chỗ" cho người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: CĐDMVN
Tổng công ty và Công đoàn Hanosimex tổ chức "3 tại chỗ" cho người lao động đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ảnh: CĐDMVN
Lên top