Công nhân dù nghèo nhưng giàu lòng hảo tâm

Công nhân KCN Bắc Thăng Long làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Ảnh: N.N
Công nhân KCN Bắc Thăng Long làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Ảnh: N.N
Công nhân KCN Bắc Thăng Long làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Ảnh: N.N
Lên top