Công nhân đóng góp sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Lò nung con lăn ra đời từ sáng kiến của đoàn viên Nguyễn Xuân Khánh.
Lò nung con lăn ra đời từ sáng kiến của đoàn viên Nguyễn Xuân Khánh.
Lò nung con lăn ra đời từ sáng kiến của đoàn viên Nguyễn Xuân Khánh.
Lên top